Home page

 

Collective nouns zijn collectiva, verzamelnamen, woorden die verwijzen naar een groep mensen, dingen of ideëen als een geheel. Een groep mensen, een bos bloemen, een vlucht zwanen. Collective Nouns is ook het begrip dat al deze groepen verbindt met elkaar.

Door dit idee geïnspireerd, ontwikkelt Collective Nouns projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen mensen, plaatsen en culturen. Met onze benadering, stimuleren we actieve participatie en benadrukken we individualiteit.

Stichting Collective Nouns beweegt zich in het speelveld tussen design en maatschappij. We hanteren design tools om sociale vraagstukken te onder¬zoeken en beantwoorden.

E: info@collectivenouns.org

characters2